Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Firma JS51-Event Jarosław Szmurło z siedzibą w Radzyminie (05-250 Radzymin) ul. Szkolna 12B, REGON 142573639, NIP 5213459386 - zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO) - w związku z przetwarzaniem danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy

przekazuje następujące informacje: 

Administratorem zebranych danych osobowych jest JS51-Event Jarosław Szmurło z siedzibą w Radzyminie (05-250), przy ul. Szkolnej 12B,  kontakt w sprawie danych osobowych: biuro@dekoracja-weselna.pl

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy związanej z korzystaniem przez Pana/Panią z usług oferowanych przez JS51-Event Jarosław Szmurło.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.